3 MARS


08:30   Registrering & lättare frukost

09:00   Dagens moderator Annika Norlén inleder konferensen

Annika är entreprenör, kreatör och mötesutvecklare som brinner för att skapa unika upplevelser som gör skillnad. Annika har lång erfarenhet av marknadsföring, kommunikation, försäljning och projektledning där hon arbetat I olika roller inom medie-, rese-, bygg- och outdoorbranschen. För Annika så har träning och tävling alltid funnits med I livet. Idag är hon puckelpisttränare för ungdomar, yogainstruktör och snart också diplomerad coach. Med utgångspunkt från det bästa av två världar drog Annika igång Hälsosamma Möten där hon skapar, producerar och projektleder möten och event med fokus på välmående, värdskap och hållbarhet till såväl företag som i eget namn.
____________________________________________

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

____________________________________________

EXPERT

09:10   Arbetsmiljö och hälsa skapar resultat

Idag finns ett stort utbud  av tjänster och produkter inom arbetsmiljö- och hälsoområdet. Men vilka tjänster ska vi som företag/organisation satsa på för att skapa en arbetsmiljö där medarbetare trivs, presterar och skapar lönsamhet. Hur får vi det till att bli en investering med tydlig effekt eller finns det en risk att vi missar nyttan och det enbart blir till en kostnad. 

Hör Kristina dela med sig av sina erfarenheter från sitt strategiska arbete med företag och få med er tre frågor som ni kan ställa er innan ni bestämmer vad ni ska göra för investeringar inom arbetsmiljö och hälsa.

Kristina Öberg, Kriobe Konsult
KRIOBE konsult startade Kristina sommaren 2016 efter att i 14 år varit verksam som utvecklingschef, produktchef och affärsutvecklingschef inom företagshälsovården. Innan det 7 år på Tieto som managementkonsult med inriktning på förändringsprocesser.   

Kristina har i hela sitt yrkesliv arbetat med tjänste- och affärsutveckling och förändringledning. Hon har gedigen erfarenhet av ledningsarbete både strategiskt och operativt bland annat från att sitta i koncernledningarna för Feelgood Svenska AB och AB Previa i flera år. Under sina år i företagshälsovården satt hon 5 år i branschstyrelsen och var då representant i partnernätverk kopplat till Karolinska institutet. Hon sitter fortfarande kvar i partnernätverket där hon är en del av den framtida forskningen kopplat till arbetsmiljö och hälsa.

 I ett företag eller organisation idag är den mänskliga resursen viktigaste resursen. Alla företag vill att sina medarbetare presterar, trivs och därmed har ett hållbart arbetsliv. Men vi vet att det kommer inte av sig själv, alla chefer/ledare behöver stöd och resurser för att klara denna uppgift. Kristina har utifrån sin bakgrund och erfarenhet möjlighet att hjälpa företag/organisationer hur de ska arbeta med områdena arbetsmiljö och hälsa på ett effektivt sätt. 

Idag är den mänskliga resursen kanske den viktigaste resursen för att öka produktivitet och lönsamhet. Men hur bör man organisera sig internt? Vilka leverantörer bör man som kund ha för att få ut effekten av sina investeringar gällande arbetsmiljö och hälsa. 

Kristina jobbar även i uppdrag och hjälper leverantörsidan inom arbetsmiljö och hälsa. Det gör att hon får en helhetsbild av vad marknaden har att erbjuda och kan vara bryggan mellan beställare och leverantör.

____________________________________________

PRAKTIKFALL

09:40   Kultur, syfte och mening  – en förutsättning för företag och medarbetare i en globalt snabbväxande miljö

Jenny delar med sig av Microsofts kulturella resa och hur Microsoft jobbar varje dag med att ständigt utveckla sin organisation och kultur för långsiktig framgång.

 • Trender på arbetsmarknaden - vad varje ledare och medarbetare gör varje dag behöver samspela för att lyckas. 
 • Inför Microsoft flytt till vårt nya Nav i city ledde Jenny ett arbete med att förankra den globala kulturen i den svenska verksamheten. Hon delar erfarenheter från den resan och hur det ständiga arbetet med kultur fortsätter på Microsoft i Sverige

Jenny Vaher, Senior HR Manager, Microsoft
Jenny har 20 års erfarenhet av arbete från HR roller på internationella bolag, i Sverige och utomlands. Idag jobbar hon som Sr HR Mgr för Microsoft säljsegment och med fokus på utveckling ov organisation, ledarskap och kultur.
____________________________________________

10:20   Energipaus och nätverkande
____________________________________________

EXPERT

10:50   Digitaliseringen skapar nya möjligheter

Digitaliseringen innebär nya möjligheter, men hur påverkar det sättet att arbeta, kontorsutformning och framförallt vilka krav ställer det egentligen på framtidens ledarskap och medarbetare? 

En person som vet är Heléne Lidström. Heléne ansvarade för Microsofts resa till att anpassas för det nya arbetslivet vilket innebar förändringar i arbetssätt, ledarskap och kontorsutformning. Under de tre senaste åren har hon bl.a. varit med och utvecklat ICAs arbetsplatsstrategi ICA@work.

För både Microsoft och ICA har målsättningen varit att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetarnas motivation, välmående och prestation. Heléne kommer dela med sig av hur man bör tänka samt de 7 viktiga stegen till framgång.

Heléne Lidström, Förändringsledare och författare, Healthy Business AB
Heléne Lidström har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar i bolag som Finnair, Microsoft, Icon Medialab och Tele2, där förändring på temat kommunikation, kultur och ledarskap i det nya arbetslivet har varit den röda tråden. Heléne har ett passionerat intresse för företagskulturens betydelse för affären, liksom för individens förmåga att hantera, driva och ta ansvar för sin egen motivation som bottnar i ett ledarskap byggt på tillit. Heléne är expert på förändringsprocesser och har sedan 2016 arbetat som konsult och är en uppskattad och ofta anlitad strategisk rådgivare, förändringsledare och föreläsare. Heléne har också skrivit boken "Det nya arbetslivet – så skapades Sveriges bästa arbetsplats" (Bookhouse).

____________________________________________

11:30    Kort rörelsepaus

____________________________________________

EXPERT

11:35  Hälsosam livsstil i en framgångsrik organisation

Vi ägnar hälften av vår vakna tid på jobbet. Arbetsplatsen är därför en avgörande miljö för vår hälsa. Arbetsgivaren har såväl ett ansvar för och mycket att vinna på att skapa bästa möjliga förutsättningar för hälsosamma val i en hälsosam miljö. Hur kan man jobba med att skapa en hälsofrämjande miljö utan att sätta upp pekpinnar? Hur skapar vi bästa möjliga val genom vår utformning av miljön? Vilka insatser fungerar och vilka gör det inte? I detta föredrag vill jag ge svar på dessa och fler frågor och samtidigt ge dig som lyssnar en rad praktiska verktyg att ta med dig hem till dig själv och till din organisation.

David Ek, Näringsfysiolog och hälsoutvecklare

Näringsfysiolog med ett drygt årtiondes erfarenhet från utveckling av individer, grupper och organisationer med fokus på näring, välmående, prestation och hälsosamma organisationer. David har skrivit tre böcker i näringslära varav den senaste kom (kommer) ut i december 2019. Hans böcker har hittills översatts till fyra språk. Sedan tre år tillbaka ägnar han en betydande del av sin tid åt organisationsutveckling med fokus på organisatorisk och fysisk hälsa.

____________________________________________

12:10    Kort rörelsepaus
____________________________________________

SAMTAL MED EXPERTER

12:15   Dialog kring hur fler människor rör på sig

DELTAGARE

Eva Bjernudd, generalsekreterare, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
Eva har i 20 år arbetat i en ledande position för ideella organisationer som bidrar till människors rörelseglädje och hälsa. Med sitt inspirerande och orädda ledarskap, och med sin breda kompetens inom området fysisk aktivitet och ideellt engagemang, utmanar hon omgivningen. Under sina år som ledare har det för henne alltid handlat om att på olika sätt sätta Sverige i rörelse.

Att motionera är troligtvis det viktigaste vi kan göra för att må bra och därmed orka alla påfrestningar som dagens arbetsuppgifter innebär. Att som ledare säkerställa individens hållbarhet genom att erbjuda en aktiv arbetsplats har varit Korpens idé i över 100 år. Många företag har krokat arm med Korpen och på så sätt inspirerat till motion genom glädje och gemenskap. Det var yrkesgruppen murare och snickare som en gång i tiden var med i starten av en av Sveriges största folkrörelser, en rörelse som genom åren utvecklats till så mycket mer.


Susanne Jidesten, generalsekreterare Friskis & Svettis

Susanne är utbildad idrottspedagog på Umeå Universitet och har lång erfarenhet av arbete inom hälsa och friskvård, bland annat från Friskis&Svettis Stockholm. Har också arbetat som personalchef på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna och senast som HR-chef på Svenska kyrkans nationella kansli. Susanne brinner för allas rätt att få träna och idrotta och för föreningsformen där vi gör saker för att vi tror på dem, inte för vinnings skull. Där vi alla bidrar och engagerar oss och vi gör det lilla extra.Friskis&Svettis är en av Sveriges största idrottsföreningar med över 558 000 medlemmar fördelade i 160 ideella föreningar. Över 17 000 ideella ledare och funktionärer ser varje vecka till att vi kan erbjuda lättillgänglig och lustfylld träning av hög kvalitet för alla. Vår träning en frizon från prestationskrav och skeva ideal, hos oss får du vara precis den du är.

Mikael Tunedal, Ansvarig franchise och företagssälj
Mikael Tunedal är delägare i kedjan Puls & Träning sedan 2013. Kärnvärden för kedjan är schysst, fräscht och smart och har med sina 87 gym i Sverige positionerat sig som kvartersgymmet.Under resan med P&T har han tidigare haft ansvar för sälj- och marknadsföring, och är numer franchisechef.Innan P&T hade han försäljningsledande befattningar inom olika branscher, och har bl.a. arbetat inom Shell samt Johnson & Johnson.Fritiden ägnas helst åt friluftsliv och flugfiske. Under en stor del av sitt liv har Mikael varit aktiv i scouterna och han besöker gärna gymmet tillsammans med familj/vänner för att bli glad och orka med övriga intressen.


Lars Lundström, generalsekreterare, Friluftsfrämjandet

Lars har lång erfarenhet av ledarskap, kommunikation och företags-/organisationsutveckling. Till sitt uppdrag som Generalsekreterare på Friluftsfrämjandet (sedan 20915) har han tagit med sig tidigare erfarenheter som bland annat managementkonsult på Bain & Company, IT-entreprenör och reklambyrå-VD. På Friluftsfrämjandet är uppdraget att baserat på ett starkt varumärke, stor samlad kompetens inom friluftsliv och starka samarbeten – rekrytera och utbilda fler ledare, erbjuda fler aktiviteter och engagera fler deltagare och medlemmar i verksamheten. 

Genom utveckling mot tydliga strategiska mål stärker Friluftsfrämjandet sitt bidrag till ett bättre Sverige, med folkhälsa och livsglädje i fokus. Under de senaste åren har Friluftsfrämjandet bland annat utvecklat hela sin utbildningsorganisation, lanserat nya verksamheter, fortsatt sin digitalisering, breddat sin mångfald och vuxit medlemsansantalet med 35%
____________________________________________

12:40 - 13:40   Lunch
________________________________________

13:40 - 15:20   FÖRDJUPNINGSDEL - 2 TEMA X 3 PASS

 • TEMA A - Hållbart företagande
 • TEMA B - Ledarskap

____________________________________________

MED SPÄNNANDE PRAKTIKFALL OCH EXPERTER

13:40 - 14:10 - TEMA A - PASS 1

EXPERT

Vad är hållbart företagande? Hur tänka och hur arbeta?

Med en bakgrund från såväl privat som offentlig verksamhet talar Johanna om de stora hållbarhetsfrågorna: 

 • Vad är hållbar tillväxt? 
 • Hur skapar vi hållbar tillväxt?
 • Vad de betyder ur ett företagsperspektiv?

Johanna Giorgi, Director of Sustainability, AddSecure
Genom sin karriär har Johanna byggt en bred erfarenhet från att arbeta i gränssnittet mellan offentlig och privat sektor om hållbar utveckling med inriktning på entreprenörskap, affärsutveckling, tillväxt och partnerskap med flera intressenter.
____________________________________________

EXPERT

  13:40 -14:10 - TEMA B - PASS 1

  Att lyckas som ledare i den digitala världen och hur du förbereder din organisation för AI

  I takt med att företag och organisationer digitaliseras, behöver också ledarskapet utvecklas för att stödja nya och snabbare arbetssätt. En modern ledare behöver ha förmågan att leda med riktning och ha en mer möjlighetsbaserad syn på styrning. Dessa ändrade förhållanden och nya synsätt får stor påverkan på hur ledare behöver agera på daglig basis.  Med den här föreläsningen vill jag inspirera och motivera dig i vad och hur du behöver uppgradera ditt ledarskap för att lyckas. Jag delar också med mig av insikter kring AI och hur nästa teknikvåg kommer att påverka medarbetare och organisationer samt vad ni tillsammans kan göra för att förbereda Er.

  Åsa Degermark, Seniorkonsult, Degermark Consulting
  Åsa Degermark är  seniorkonsult och föreläsare med stor passion och kunskap kring digitalisering och ledarskap. Hon har själv varit ledare i digital tornado på bl.a. Ericsson, men ägnar sig nu heltid åt att hjälpaföretag och organisationer att lyckas med sin digitala ambition.
  ____________________________________________

  14:15 - 14:45  - TEMA A - PASS 2

  EXPERT


  Vad mäter Sveriges Bästa Arbetsplatser för att bli mer lönsamma?

  Engagerade medarbetare är nyckeln till lönsamhet. Genom att identifiera gapet mellan arbetsgivarens löfte och medarbetarens faktiska upplevelse ökar möjligheterna att skapa en stark och framgångsrik arbetsplatskultur. Angela inspirerar och delar med sig av 30 års forskning kring vikten av att involvera och engagera medarbetare samt hur Great Place to Work mäter detta.

  Angela Nihlén, Seniorkonsult organisationsutveckling, Great Place to Work


  Förutom Angelas erfarenhet av att stödja organisationer i deras utveckling av arbetsplatskultur har hon även en bakgrund i att förbättra kundmötet och kundrelationer. Hon menar att varje verksamhet är beroende av medarbetarens engagemang för att skapa långsiktiga kundrelationer. Kopplingen däremellan är glasklar. För att få kunder som blir ambassadörer behöver du först skapa medarbetare som är ambassadörer. Vägen dit handlar om att skapa en tillitsfull arbetsplatskultur.

  ____________________________________________

  14:15 - 14:45  - TEMA B - PASS 2

  EXPERT

  Vad innebär syftesdrivet företagande och varför är det avgörande för framgång?

  Sara Watz, Co-founder and Managing Director Lynxeye Society
  Sara has 20 years of experience working with strategic brand and business management and a track record of successfully developing and implementing people and sustainability driven business strategies with positive impact on people, planet and profit, with brands like Max Burgers, ICA and Lantmännen. Lynxeye Society is convinced that the future belongs to companies that realize that there is no contradiction between doing good and good business. 


  Fredrik Rosenholm, Senior Consultant, Lynxeye Society
  Fredrik Rosenholm har arbetat med praktisk och strategisk hållbarhet i över 10 år. Bland annat har han varit ansvarig för H&Ms leverantörskedja, utvecklat skidförbundets hållbarhetsarbete och varit Hållbarhetsdirektör för den finska livsmedelskoncernen Paulig Group med bland annat Santa Maria i varumärkesportföljen. Idag är han hållbarhetstrateg på varumärkeskonsulten Lynxeye där han hjälper företag att utveckla hållbarhetsprogram som både levererar lönsamhet samt social och miljömässig effekt.

  ____________________________________________

  14:50 - 15:20 - TEMA A - PASS 3

  PRAKTIKFALL

  Hållbara medarbetare för ett uppskattat och lönsamt företag

  Helle kommer berätta hur SJ bestämde för att ta en 3-årig hälsosatsning till ett väl implementerat långsiktigt hälsoarbete med trivsel i fokus. Och hur vi utifrån det främjande och friska perspektivet uppmuntrar till hållbara medarbetare för ett uppskattat och lönsamt företag för både medarbetare och kund. Det kommer handla om hur man genom delaktighet får med sig medarbetarna i arbetet mot det friska.

  Helle Wikström, Hälsostrateg, HR, SJ 
  Helle har lång erfarenhet att arbeta med människor. Som pedagog, kostrådgivare, testledare inom såväl idrottare som motionärer har hon lärt sig att utgå från varje enskild individ eller grupp för att uppnå resultat. Arbetet de senaste 10 åren på SJ har varit att hitta former som kan inkludera och intressera våra medarbetare att utvecklas och leva hållbart både privat och på arbetet. Att utveckla och kommunicera en bred palett som kan attrahera många.
  ___________________________________________

  14:50 - 15:20 - TEMA B - PASS 3


  PRAKTIKFALL

  Mental fitness - den självklara träningsformen för dig som vill prestera på topp på ett hållbart sätt!

  Vi befinner oss i en era av monumental förändring där helt nya färdigheter kommer att krävas för att leva ett framgångsrikt och meningsfullt liv. 85 % av de jobb som vi kommer att sysselsätta oss med år 2030 existerar inte idag. Detta paradigmskifte kommer att få stora konsekvenser för individens hälsa och välmående. Framgång kommer att handla om både livslångt lärande och kontinuerlig träning av de mentala förmågorna. En individs emotionella intelligens, förmåga att leda sig själv och interagera med andra, sätta mål och hålla koll på sina värderingar kommer vara avgörande för att må och prestera på topp. Lyssna på hur Upotential - the gym for mental fitness, hjälper företag att skapa en attraktiv arena för sina anställda att träna sin mentala fitness, så att de kan utveckla sin fulla potential och ta företaget till högre nivåer - på ett hållbart sätt!

  Catrin Eriksson, Founder & CEO, Upotential
  Elitmotionär, entreprenör, civilekonom och internationellt certifierad livs- och ledarskaps coach (ICI). Efter många år inom bank- och finanssektorn valde Catrin att byta professionell inriktning för att fokusera helhjärtat på sin passion - att göra verklig skillnad i människors liv! Catrin vet att människor har en förmåga att kunna leva ett passionerat och hälsosamt liv och att en individs förmåga att lyckas åstadkomma det hen vill ligger i den mentala inställningen. Sedan ett år arbetar hon, tillsammans med Maja, med att bygga världens bästa koncept inom mental fitness.

  Marianne Marescotti, Founder & COO, Upotential
  F.d. professionell tennisspelare, entreprenör, beteendevetare och Internationellt certifierad livs- och ledarskaps coach (ICI). Maja älskar att utmana befintliga strukturer och komma med nya innovativa lösningar som hjälper människor att nå sina drömmar. Hon har gedigen ledarskapserfarenhet från olika roller inom konceptutveckling, kultur- och organisationsförändring samt customer experience (kundupplevelsen) från små- och medelstora bolag till internationella bolag. Maja har sedan 2012 drivit eget bolag i olika former där hon både arbetat som konsult inom organisations- och kulturförändring samt grundat och drivit Performing Women Network, ett nätverk för f.d. elitidrottskvinnor på väg in inäringslivet.

  ___________________________________________

  15:20 - 15:40   Energipaus och nätverkande
  ____________________________________________

  LÅNGSIKTIGHET SKAPAR FRAMGÅNG

  ____________________________________________

  PRAKTIKFALL

  15:40   Hur man bevarar en stark kultur i ett snabbväxande företag och vikten av att träna sina ledare i att leva hållbart

  • Så tänker vi nytt när vi rekryterar
  • Hur Arbetsglädje och Passion skapar lojalitet och ökad medarbetar och gästnöjdhet
  • Vår nytänkande Talangprogram THE MOVEMENT och hur man sprider kunskap och kultur som ett virus i bolaget genom att utveckla Influencers
  • Modet att vara entreprenör och innovatör för ökad omsättning och lönsamhet

  Ulrika Rosén, Director of Passion i Nordic Choice Hotels
  Ulrika är ansvarig för att utveckla och befästa kulturen. Just nu är hon ansvarig för ett helt nytt nytänkande talangprogram för 3 generationers ledare för att utveckla hållbara modiga och innovativa ledare och för att behålla dem i bolaget i framtiden. Programmet heter THE MOVEMENT.

  ___________________________________________

  EXPERT

  16:20   Långsiktig framgång på riktigt

  Att skapa en välkomnande kultur, där kunder och kollegor möts med respekt, värdighet och omtanke handlar om att skapa rätt förutsättningar för medarbetare att ta ansvar för att nå målen. Att leda som värd bygger på tillit och tilltro till människors kraft och vilja att bidra. Och att själv i sitt ledarskap levandegöra värdskapet. Värdskap lägger grunden för verklig och långsiktig framgång i en verksamhet där den mänskliga faktorn är avgörande.

  Jan Gunnarsson, Inspiratör och föreläsare i Värdskap, Värdskapet Sverige AB
  Jan är värdskapsinspiratör, författare av åtta böcker om mänskliga möten, certifierad lärare i compassion från Stanford University och en av grundarna till AB Värdskapet Sverige, som hjälper verksamheter att realisera en kultur där medarbetare och kunder känner sig välkomna. Idag arbetar Jan som föreläsare och inspiratör på AB Värdskapet Sverige. Med sina berättelser, kunskaper och erfarenheter inspirerar han människor att kultivera sin naturliga förmåga att välkomna sig själv, andra och varandra och är en av landets mest anlitade föreläsare. Med över 3 000 framträdanden i Sverige och internationellt, är han känd och uppskattad för att på sina föreläsningar trollbinda sin publik och väcka välkomnande insikter till liv. Jan har 30-års erfarenhet av bemötande, värdskap, ledarskap, utveckling och kommunikation inom näringsliv och offentlig sektor, talar och skriver Jan med mycket humor, känsla och personliga anekdoter utifrån egna erfarenheter.
  ____________________________________________

  16:55   Moderator Annika Norlén summerar dagen
  ____________________________________________

  17:00   Slut för dagen

  (NOWBiZ reserverar sig för eventuella ändringar i programmet)

   Anmäl dig