Anmäl dig

3 mars 08:30 - 17:00Clarion Hotel Sign

HELHET & HÅLLBARHET SKAPAR GOD LÖNSAMHET!  


Ett proaktivt arbetslivsarbete driver lönsamhet. Företag som prioriterar ett förebyggande arbetsmiljöarbete och ett hållbart arbetsliv med en helhetssyn har betydligt högre vinstmarginal än företag som jobbar mer reaktivt. Kopplingen är tydlig.

Hållbart företagande & ledarskap 2020 den 3 mars tar ett helhetsgrepp på arbetsmiljö, individen, hälsa, hållbarhet och ledarskap för att framgångsrikt kunna skapa, driva och utveckla högpresterande friska, lönsamma och i samhället respekterade organisationer. Få boka sent rabatt på 800 kr. Boka idag. Du betalar 3 195 kr plus moms (ordinarie pris 3 995 kr plus moms). Anmäl dig här. 

Deltagarna kommer att få lyssna på talare och inspiratörer av absolut högsta klass. Det kommer att bli en fantastisk blandning av talare från många olika områden som i sin tur bildar en helhet. Vi kommer att fylla dig som deltagare med massor av energi och inspiration i världsklass! Passa även på att i utställningsdelen diskutera möjligheter och utmaningar med konferensens samarbetspartners. Värd för dagen är moderatorn Annika Norlén.


 MÅLGRUPP FÖR DENNA KONFERENS ÄR

Ledare och beslutsfattare inom privat och offentlig sektor. Personer med titlar som vi direkt ser på plats: CEO, COO, VD, CHRO, HR direktör, HR chef, personalchef, chefer som sitter i ledningsgruppen, hållbarhetschef, verksamhetsutvecklare och styrelseledamot eller om du är intresserad av hur hållbara individer skapar framtida hållbara framgångsrika organisationer

Vår rekommendation är att ni går flera från er organisation för att skapa en gemensam plattform för ert fortsatta arbete med hållbart företagande och ledarskap. Kom gärna en hel ledningsgrupp, personer i ledande befattning med stort personalansvar och personer som själva vill utvecklas i sin roll som ledare.


UR PROGRAMMET

 • Vad är hållbart företagande? Hur tänka och hur arbeta?
 • Arbetsmiljö och hälsa skapar resultat
 • Vad krävs av framtida ledare för att bygga hållbara, välmående, mänskliga och framgångsrika organisationer?
 • Kultur, syfte och mening  – en förutsättning för företag och medarbetare i en globalt snabbväxande miljö
 • Hur Arbetsglädje och Passion skapar lojalitet och ökad medarbetar och gästnöjdhet
 • Vad innebär syftesdrivet företagande och varför är det avgörande för framgång?
 • Förändring - nyckeln till framgång - så skapar du klimatet
 • Så leder och utvecklar du framtidens framgångsrika arbetsplats
 • Hur skapar du en välkomnande kultur?
 • Så lyckas du som ledare i den nya digitala och rörliga världen
 • Modet att vara entreprenör och innovatör för ökad omsättning och lönsamhet
 • Vad mäter Sveriges Bästa Arbetsplatser för att bli mer lönsamma?
 • Individ och hälsa - Så tränar du medarbetarna till att nå sin fulla potential
 • Motivation - drivkraften som framgångsfaktor


  REDAN KLARA TALARE

  • Ulrika Rosén, Director of Passion, Nordic Choice Hotels
  • Jenny Vaher, Senior HR Manager, Microsoft
  • Johanna Giorgi, Director of Sustainability, AddSecure
  • Kristina Öberg, VD, Kriobe Konsult
  • Jan Gunnarsson, Inspiratör och författare i Värdskap, Värdskapet Sverige AB
  • Helene Lidström, Förändringsledare och författare, Healthy Business AB
  • Helle Wikström, Hälsostrateg, HR, SJ
  • Angela Nihlén, Seniorkonsult organisationsutveckling, Great Place to Work
  • David Ek, Näringsfysiolog
  • Susanne Jidesten, Generalsekreterare, Friskis & Svettis
  • Eva Bjernudd, Generalsekreterare, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
  • Mikael Tunedal, Ansvarig franchise och företagssälj, Puls & Träning Sweden AB
  • Lars Lundström, Generalsekreterare, Friluftsfrämjandet
  • Åsa Degermark, Seniorkonsult, Degermark Consulting
  • Sara Watz, Co-founder and Managing Director, Lynxeye Society
  • Fredrik Rosenholm, Senior Consultant, Lynxeye Society
  • Catrin Eriksson, Founder och CEO, Upotential
  • Marianne Marescotti, Founder & COO, Upotential


  FÖRDJUPNINGSDEL - 2 TEMA X 3 PASS

  Under del av eftermiddagen den 3 mars får du möjlighet att fördjupa dig inom två olika tema med 3 pass inom respektive tema.

  • TEMA A - Hållbart företagande
  • TEMA B - Ledarskap

  -----------------------------------------------

  TA CHANSEN ATT  BIDRA TILL HÅLLBART FÖRETAGANDE OCH LEDARSKAP 2020

  • Bli sponsor 
  • Bli utställare 
  • Bli samarbetspartner 


  KONTAKTA

  Annika Norlén, projektledare, Hållbart företagande & ledarskap 2020. Mobil: 0730303347.

  Anmäl dig

  Redan klara talare

  Ulrika Rosén
  Director of Passion i Nordic Choice Hotels

  Hur man bevarar en stark kultur i ett snabbväxande företag och vikten av att träna sina ledare i att leva hållbart

  • Så tänker vi nytt när vi rekryterar
  • Hur Arbetsglädje och Passion skapar lojalitet och ökad medarbetar och gästnöjdhet
  • Vår nytänkande Talangprogram THE MOVEMENT och hur man sprider kunskap och kultur som ett virus i bolaget genom att utveckla Influencers
  • Modet att vara entreprenör och innovatör för ökad omsättning och lönsamhet

  Ulrika Rosén

  • Ulrika är ansvarig för att utveckla och befästa kulturen. Just nu är hon ansvarig för ett helt nytt nytänkande talangprogram för 3 generationers ledare för att utveckla hållbara modiga och innovativa ledare och för att behålla dem i bolaget i framtiden. Programmet heter THE MOVEMENT.

  Jan Gunnarsson
  Inspiratör och föreläsare i Värdskap, Värdskapet Sverige AB

  Långsiktig framgång på riktigt

  Att skapa en välkomnande kultur, där kunder och kollegor möts med respekt, värdighet och omtanke handlar om att skapa rätt förutsättningar för medarbetare att ta ansvar för att nå målen. Att leda som värd bygger på tillit och tilltro till människors kraft och vilja att bidra. Och att själv i sitt ledarskap levandegöra värdskapet. Värdskap lägger grunden för verklig och långsiktig framgång i en verksamhet där den mänskliga faktorn är avgörande.

  Jan Gunnarsson

  Jan är värdskapsinspiratör, författare av åtta böcker om mänskliga möten, certifierad lärare i compassion från Stanford University och en av grundarna till AB Värdskapet Sverige, som hjälper verksamheter att realisera en kultur där medarbetare och kunder känner sig välkomna. Idag arbetar Jan som föreläsare och inspiratör på AB Värdskapet Sverige. Med sina berättelser, kunskaper och erfarenheter inspirerar han människor att kultivera sin naturliga förmåga att välkomna sig själv, andra och varandra och är en av landets mest anlitade föreläsare. Med över 3 000 framträdanden i Sverige och internationellt, är han känd och uppskattad för att på sina föreläsningar trollbinda sin publik och väcka välkomnande insikter till liv. Jan har 30-års erfarenhet av bemötande, värdskap, ledarskap, utveckling och kommunikation inom näringsliv och offentlig sektor, talar och skriver Jan med mycket humor, känsla och personliga anekdoter utifrån egna erfarenheter.

  Jenny Vaher
  Senior HR Manager, Microsoft

  Kultur, syfte och mening – en förutsättning för företag och medarbetare i en globalt snabbväxande miljö

  Jenny delar med sig av Microsofts kulturella resa och hur Microsoft jobbar varje dag med att ständigt utveckla sin organisation och kultur för långsiktig framgång.

  • Trender på arbetsmarknaden - vad varje ledare och medarbetare gör varje dag behöver samspela för att lyckas. 
  • Inför Microsoft flytt till vårt nya Nav i city ledde Jenny ett arbete med att förankra den globala kulturen i den svenska verksamheten. Hon delar erfarenheter från den resan och hur det ständiga arbetet med kultur fortsätter på Microsoft i Sverige

  (uppdateras inom kort)

  Jenny Vaher

  Jenny har 20 års erfarenhet av arbete från HR roller på internationella bolag, i Sverige och utomlands. Idag jobbar hon som Sr HR Mgr för Microsoft säljsegment och med fokus på utveckling ov organisation, ledarskap och kultur.

  Kristina Öberg
  VD, Kriobe Konsult

  Arbetsmiljö och hälsa skapar resultat

  Idag finns ett stort utbud  av tjänster och produkter inom arbetsmiljö- och hälsoområdet. Men vilka tjänster ska vi som företag/organisation satsa på för att skapa en arbetsmiljö där medarbetare trivs, presterar och skapar lönsamhet. Hur får vi det till att bli en investering med tydlig effekt eller finns det en risk att vi missar nyttan och det enbart blir till en kostnad. 

  Hör Kristina dela med sig av sina erfarenheter från sitt strategiska arbete med företag och få med er tre frågor som ni kan ställa er innan ni bestämmer vad ni ska göra för investeringar inom arbetsmiljö och hälsa.

  Kristina Öberg

  KRIOBE konsult startade Kristina sommaren 2016 efter att i 14 år varit verksam som utvecklingschef, produktchef och affärsutvecklingschef inom företagshälsovården. Innan det 7 år på Tieto som managementkonsult med inriktning på förändringsprocesser.   

  Kristina har i hela sitt yrkesliv arbetat med tjänste- och affärsutveckling och förändringledning. Hon har gedigen erfarenhet av ledningsarbete både strategiskt och operativt bland annat från att sitta i koncernledningarna för Feelgood Svenska AB och AB Previa i flera år. Under sina år i företagshälsovården satt hon 5 år i branschstyrelsen och var då representant i partnernätverk kopplat till Karolinska institutet. Hon sitter fortfarande kvar i partnernätverket där hon är en del av den framtida forskningen kopplat till arbetsmiljö och hälsa. 

  I ett företag eller organisation idag är den mänskliga resursen viktigaste resursen. Alla företag vill att sina medarbetare presterar, trivs och därmed har ett hållbart arbetsliv. Men vi vet att det kommer inte av sig själv, alla chefer/ledare behöver stöd och resurser för att klara denna uppgift. Kristina har utifrån sin bakgrund och erfarenhet möjlighet att hjälpa företag/organisationer hur de ska arbeta med områdena arbetsmiljö och hälsa på ett effektivt sätt. Idag är den mänskliga resursen kanske den viktigaste resursen för att öka produktivitet och lönsamhet. Men hur bör man organisera sig internt? Vilka leverantörer bör man som kund ha för att få ut effekten av sina investeringar gällande arbetsmiljö och hälsa. 

  Kristina jobbar även i uppdrag och hjälper leverantörsidan inom arbetsmiljö och hälsa. Det gör att hon får en helhetsbild av vad marknaden har att erbjuda och kan vara bryggan mellan beställare och leverantör.

  Heléne Lidström
  Förändringsledare och författare, Healthy Business AB

  Digitaliseringen skapar nya möjligheter

  Digitaliseringen innebär nya möjligheter, men hur påverkar det arbetssätt, kontorsutformning och framförallt vilka krav ställer det egentligen på framtidens ledarskap och medarbetare? 

  En person som vet är Heléne Lidström. Heléne ansvarade för Microsofts resa till att anpassas för det nya arbetslivet vilket innebar förändringar i arbetssätt, ledarskap och kontorsutformning. Under de tre senaste åren har hon bl.a. varit med och utvecklat ICAs arbetsplatsstrategi ICA@work.

  För både Microsoft och ICA har målsättningen varit att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetarnas motivation, välmående och prestation. Heléne kommer dela med sig av hur man bör tänka samt de 7 viktiga stegen till framgång.

  Heléne Lidström

  Heléne Lidström har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar i bolag som Finnair, Microsoft, Icon Medialab och Tele2, där förändring på temat kommunikation, kultur och ledarskap i det nya arbetslivet har varit den röda tråden. Heléne har ett passionerat intresse för företagskulturens betydelse för affären, liksom för individens förmåga att hantera, driva och ta ansvar för sin egen motivation som bottnar i ett ledarskap byggt på tillit. Heléne är expert på förändringsprocesser och har sedan 2016 arbetat som konsult och är en uppskattad och ofta anlitad strategisk rådgivare, förändringsledare och föreläsare. Heléne har också skrivit boken "Det nya arbetslivet – så skapades Sveriges bästa arbetsplats" (Bookhouse).

  Johanna Giorgi
  Director of Sustainability, AddSecure

  Vad är hållbart företagande? Hur tänka och hur arbeta?

  Med en bakgrund från såväl privat som offentlig verksamhet talar Johanna om de stora hållbarhetsfrågorna: 

  • Vad är hållbar tillväxt? 
  • Hur skapar vi hållbar tillväxt?
  • Vad de betyder ur ett företagsperspektiv?

  Johanna Giorgi

  Genom sin karriär har Johanna byggt en bred erfarenhet från att arbeta i gränssnittet mellan offentlig och privat sektor om hållbar utveckling med inriktning på entreprenörskap, affärsutveckling, tillväxt och partnerskap med flera intressenter. 

  David Ek
  David Ek, Näringsfysiolog och hälsoutvecklare

  Hälsosam livsstil i en framgångsrik organisation

  Vi ägnar hälften av vår vakna tid på jobbet. Arbetsplatsen är därför en avgörande miljö för vår hälsa. Arbetsgivaren har såväl ett ansvar för och mycket att vinna på att skapa bästa möjliga förutsättningar för hälsosamma val i en hälsosam miljö. Hur kan man jobba med att skapa en hälsofrämjande miljö utan att sätta upp pekpinnar? Hur skapar vi bästa möjliga val genom vår utformning av miljön? Vilka insatser fungerar och vilka gör det inte? I detta föredrag vill jag ge svar på dessa och fler frågor och samtidigt ge dig som lyssnar en rad praktiska verktyg att ta med dig hem till dig själv och till din organisation.

  David Ek

  Näringsfysiolog med ett drygt årtiondes erfarenhet från utveckling av individer, grupper och organisationer med fokus på näring, välmående, prestation och hälsosamma organisationer. David har skrivit tre böcker i näringslära varav den senaste kom (kommer) ut i december 2019. Hans böcker har hittills översatts till fyra språk. Sedan tre år tillbaka ägnar han en betydande del av sin tid åt organisationsutveckling med fokus på organisatorisk och fysisk hälsa.

  Helle Wikström
  Hälsostrateg, HR, SJ

  Hållbara medarbetare för ett uppskattat och lönsamt företag

  Helle kommer berätta hur SJ bestämde för att ta en 3-årig hälsosatsning till ett väl implementerat långsiktigt hälsoarbete med trivsel i fokus. Och hur vi utifrån det främjande och friska perspektivet uppmuntrar till hållbara medarbetare för ett uppskattat och lönsamt företag för både medarbetare och kund. Det kommer handla om hur man genom delaktighet får med sig medarbetarna i arbetet mot det friska.

  Helle Wikström

  Helle har lång erfarenhet att arbeta med människor. Som pedagog, kostrådgivare, testledare inom såväl idrottare som motionärer har hon lärt sig att utgå från varje enskild individ eller grupp för att uppnå resultat. Arbetet de senaste 10 åren på SJ har varit att hitta former som kan inkludera och intressera våra medarbetare att utvecklas och leva hållbart både privat och på arbetet. Att utveckla och kommunicera en bred palett som kan attrahera många.

  Angela Nihlén
  Seniorkonsult organisationsutveckling, Great Place to Work

  Vad mäter Sveriges Bästa Arbetsplatser för att bli mer lönsamma?

  Engagerade medarbetare är nyckeln till lönsamhet. Genom att identifiera gapet mellan arbetsgivarens löfte och medarbetarens faktiska upplevelse ökar möjligheterna att skapa en stark och framgångsrik arbetsplatskultur. Angela inspirerar och delar med sig av 30 års forskning kring vikten av att involvera och engagera medarbetare samt hur Great Place to Work mäter detta.

  Angela Nihlén

  Förutom Angelas erfarenhet av att stödja organisationer i deras utveckling av arbetsplatskultur har hon även en bakgrund i att förbättra kundmötet och kundrelationer. Hon menar att varje verksamhet är beroende av medarbetarens engagemang för att skapa långsiktiga kundrelationer. Kopplingen däremellan är glasklar. För att få kunder som blir ambassadörer behöver du först skapa medarbetare som är ambassadörer. Vägen dit handlar om att skapa en tillitsfull arbetsplatskultur.

  Sara Watz
  Co-founder and Managing Director Lynxeye Society

  Vad innebär syftesdrivet företagande och varför är det avgörande för framgång?

  Sara has 20 years of experience working with strategic brand and business management and a track record of successfully developing and implementing people and sustainability driven business strategies with positive impact on people, planet and profit, with brands like Max Burgers, ICA and Lantmännen. Lynxeye Society is convinced that the future belongs to companies that realize that there is no contradiction between doing good and good business. 

  Fredrik Rosenholm
  Senior Consultant, Lynxeye Society

  Fredrik Rosenholm har arbetat med praktisk och strategisk hållbarhet i över 10 år. Bland annat har han varit ansvarig för H&Ms leverantörskedja, utvecklat skidförbundets hållbarhetsarbete och varit Hållbarhetsdirektör för den finska livsmedelskoncernen Paulig Group med bland annat Santa Maria i varumärkesportföljen. Idag är han hållbarhetstrateg på varumärkeskonsulten Lynxeye där han hjälper företag att utveckla hållbarhetsprogram som både levererar lönsamhet samt social och miljömässig effekt.

  Åsa Degermark
  Seniorkonsult, Degermark Consulting

  Att lyckas som ledare i den digitala världen och hur du förbereder din organisation för AI

  I takt med att företag och organisationer digitaliseras, behöver också ledarskapet utvecklas för att stödja nya och snabbare arbetssätt. En modern ledare behöver ha förmågan att leda med riktning och ha en mer möjlighetsbaserad syn på styrning. Dessa ändrade förhållanden och nya synsätt får stor påverkan på hur ledare behöver agera på daglig basis.  Med den här föreläsningen vill jag inspirera och motivera dig i vad och hur du behöver uppgradera ditt ledarskap för att lyckas. Jag delar också med mig av insikter kring AI och hur nästa teknikvåg kommer att påverka medarbetare och organisationer samt vad ni tillsammans kan göra för att förbereda Er.

  Åsa Degermark

  Åsa Degermark är seniorkonsult och föreläsare med stor passion och kunskap kring digitalisering och ledarskap. Hon har själv varit ledare i digital tornado på bl.a. Ericsson, men ägnar sig nu heltid åt att hjälpaföretag och organisationer att lyckas med sin digitala ambition.

  Eva Bjernudd
  generalsekreterare, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

  Eva har i 20 år arbetat i en ledande position för ideella organisationer som bidrar till människors rörelseglädje och hälsa. Med sitt inspirerande och orädda ledarskap, och med sin breda kompetens inom området fysisk aktivitet och ideellt engagemang, utmanar hon omgivningen. Under sina år som ledare har det för henne alltid handlat om att på olika sätt sätta Sverige i rörelse.

  Att motionera är troligtvis det viktigaste vi kan göra för att må bra och därmed orka alla påfrestningar som dagens arbetsuppgifter innebär. Att som ledare säkerställa individens hållbarhet genom att erbjuda en aktiv arbetsplats har varit Korpens idé i över 100 år. Många företag har krokat arm med Korpen och på så sätt inspirerat till motion genom glädje och gemenskap. Det var yrkesgruppen murare och snickare som en gång i tiden var med i starten av en av Sveriges största folkrörelser, en rörelse som genom åren utvecklats till så mycket mer.

  Mikael Tunedal
  Ansvarig franchise och företagssälj, Puls & Träning Sweden AB

  Mikael Tunedal är delägare i kedjan Puls & Träning sedan 2013.Kärnvärden för kedjan är schysst, fräscht och smart och har med sina 87 gym i Sverige positionerat sig som kvartersgymmet.Under resan med P&T har han tidigare haft ansvar för sälj- och marknadsföring, och är numer franchisechef.Innan P&T hade han försäljningsledande befattningar inom olika branscher, och har bl.a. arbetat inom Shell samt Johnson & Johnson.Fritiden ägnas helst åt friluftsliv och flugfiske. Under en stor del av sitt liv har Mikael varit aktiv i scouterna och han besöker gärna gymmet tillsammans med familj/vänner för att bli glad och orka med övriga intressen.

  Susanne Jidesten
  generalsekreterare, Friskis & Svettis

  Susanne är utbildad idrottspedagog på Umeå Universitet och har lång erfarenhet av arbete inom hälsa och friskvård, bland annat från Friskis&Svettis Stockholm.  Hon har också arbetat som personalchef på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna och senast som HR-chef på Svenska kyrkans nationella kansli. Susanne brinner för allas rätt att få träna och idrotta och för föreningsformen där vi gör saker för att vi tror på dem, inte för vinnings skull. Där vi alla bidrar och engagerar oss och vi gör det lilla extra. 

  Friskis&Svettis är en av Sveriges största idrottsföreningar med över 558 000 medlemmar fördelade i 160 ideella föreningar. Över 17 000 ideella ledare och funktionärer ser varje vecka till att vi kan erbjuda lättillgänglig och lustfylld träning av hög kvalitet för alla. Vår träning en frizon från prestationskrav och skeva ideal, hos oss får du vara precis den du är. 

  Lars Lundström
  generalsekreterare, Friluftsfrämjandet

  Lars har lång erfarenhet av ledarskap, kommunikation och företags-/organisationsutveckling. Till sitt uppdrag som Generalsekreterare på Friluftsfrämjandet (sedan 20915) har han tagit med sig tidigare erfarenheter som bland annat managementkonsult på Bain & Company, IT-entreprenör och reklambyrå-VD. På Friluftsfrämjandet är uppdraget att baserat på ett starkt varumärke, stor samlad kompetens inom friluftsliv och starka samarbeten – rekrytera och utbilda fler ledare, erbjuda fler aktiviteter och engagera fler deltagare och medlemmar i verksamheten. 

  Genom utveckling mot tydliga strategiska mål stärker Friluftsfrämjandet sitt bidrag till ett bättre Sverige, med folkhälsa och livsglädje i fokus. Under de senaste åren har Friluftsfrämjandet bland annat utvecklat hela sin utbildningsorganisation, lanserat nya verksamheter, fortsatt sin digitalisering, breddat sin mångfald och vuxit medlemsansantalet med 35%.

  Friluftsfrämjandet är en av Sveriges största friluftsorganisationer, med 7000 ideella ledare och aktiviteter inom alla delar av friluftslivet - skidåkning, paddling, barn/ungdomsverksamhet, skridskor, vandring, klättring, MTB, fjäll och naturparkour samt en omfattande skol- och förskoleverksamhet. Genom att göra friluftslivet i alla dess former tillgängligt för alla verkar Friluftsfrämjandet för folkhälsa och livsglädje – det är Friluftsfrämjandets bidrag till ett bättre Sverige. 

  Marianne "Maja" Marescotti
  Founder & COO, Upotential

  Mental fitness - den självklara träningsformen för dig som vill prestera på topp på ett hållbart sätt!

  Vi befinner oss i en era av monumental förändring där helt nya färdigheter kommer att krävas för att leva ett framgångsrikt och meningsfullt liv. 85 % av de jobb som vi kommer att sysselsätta oss med år 2030 existerar inte idag. Detta paradigmskifte kommer att få stora konsekvenser för individens hälsa och välmående. Framgång kommer att handla om både livslångt lärande och kontinuerlig träning av de mentala förmågorna. En individs emotionella intelligens, förmåga att leda sig själv och interagera med andra, sätta mål och hålla koll på sina värderingar kommer vara avgörande för att må och prestera på topp. Lyssna på hur Upotential - the gym for mental fitness, hjälper företag att skapa en attraktiv arena för sina anställda att träna sin mentala fitness, så att de kan utveckla sin fulla potential och ta företaget till högre nivåer - på ett hållbart sätt!

  Marianne "Maja" Marescotti

  F.d. professionell tennisspelare, entreprenör, beteendevetare och Internationellt certifierad livs- och ledarskaps coach (ICI). Maja älskar att utmana befintliga strukturer och komma med nya innovativa lösningar som hjälper människor att nå sina drömmar. Hon har gedigen ledarskapserfarenhet från olika roller inom konceptutveckling, kultur- och organisationsförändring samt customer experience (kundupplevelsen) från små- och medelstora bolag till internationella bolag. Maja har sedan 2012 drivit eget bolag i olika former där hon både arbetat som konsult inom organisations- och kulturförändring samt grundat och drivit Performing Women Network, ett nätverk för f.d. elitidrottskvinnor på väg in inäringslivet.

  Catrin Eriksson
  Founder & CEO, Upotential

  Elitmotionär, entreprenör, civilekonom och internationellt certifierad livs- och ledarskaps coach (ICI). Efter många år inom bank- och finanssektorn valde Catrin att byta professionell inriktning för att fokusera helhjärtat på sin passion - att göra verklig skillnad i människors liv! Catrin vet att människor har en förmåga att kunna leva ett passionerat och hälsosamt liv och att en individs förmåga att lyckas åstadkomma det hen vill ligger i den mentala inställningen. Sedan ett år arbetar hon, tillsammans med Maja, med att bygga världens bästa koncept inom mental fitness.

  Annika Norlén
  Moderator

  Värd för dagen

  Annika är entreprenör, kreatör och mötesutvecklare som brinner för att skapa unika upplevelser som gör skillnad. Annika har lång erfarenhet av marknadsföring, kommunikation, försäljning och projektledning där hon arbetat I olika roller inom medie-, rese-, bygg- och outdoorbranschen. För Annika så har träning och tävling alltid funnits med I livet. Idag är hon puckelpisttränare för ungdomar, yogainstruktör och snart också diplomerad coach. Med utgångspunkt från det bästa av två världar drog Annika igång Hälsosamma Möten där hon skapar, producerar och projektleder möten och event med fokus på välmående, värdskap och hållbarhet till såväl företag som i eget namn.

  De 30 först anmälda får välja en av följande böcker!

  Val nr 1 - Digitalt ledarskap : utveckla din förmåga att leda i en digital värld (värde 190 kr inkl moms)

  Tekniken utgör nya möjligheter i en digital värld. I en digital transformation sker dock det största skiftet i det humana perspektivet, såsom ledarskapet och människors förmåga att förändra, både sig själva och sitt sätt att arbeta. I takt med att företag digitaliseras behöver med andra ord även ledarskapet utvecklas. Kravet på en modern chef är att ha förmåga att leda mot någonting okänt, med stöd av riktning och en klar ambition. Det krävs också ett mer möjlighetsutforskande syn på styrning och anpassning till den höga utvecklingshastighet som teknikutveckligen skapar. Dessa ändrade förhållanden och ändrat synsätt får stor påverkan på hur ledare agerar på daglig basis. Boken innehåller konkret information om varför och hur ledarskapet kan utvecklas och hur man bör fokusera även på faktorer som kommunikation, kulturförändring och lärande. Boken innehåller även case och förslag till en utvecklingsplan, både för ledare och ledningsgrupper.

  Läs mer

  Val nr 2 - Det nya arbetslivet (värde 269 kr inkl moms)

  Hur arbetar vi med alla möjligheter som digitaliseringen medför? Hur ska våra kontor se ut?  Vilka arbetstider mår vi bäst av? Och vad behöver man göra för att få människor med sig in i en genomgripande förändring?

  Några har gått i täten för att söka svaren. I händelsernas centrum har Heléne Lidström funnits, med ansvar för att leda vad som skulle bli Microsofts globalt mest lyckade förändringsprojekt – omställningen till ett aktivitetsbaserat kontor och arbetssätt.

  I den här boken delar Heléne Lidström med sig av lärdomar, metoder som popcornmodellen och resultat. Det nya arbetslivet beskriver de förändringar som påverkar våra liv och våra jobb, och menar att receptet för välmående och framgång är att sätta människors behov främst

  Läs mer

  Val nr 3 - Att leda som värd (värde 239 kr inkl moms)

  En hyllning till alla operativa chefer som får världen att fungera. Fylld av inspirerande berättelser och med tio konkreta nycklar och frågor som; ”vad händer om vi tänker värdskap istället för traditionellt ledarskap?”. 

  Läs mer

  Val nr 4 - Maten - ditt bästa träningsredskap (värde 205 kr inkl moms)

  Har du någon gång tränat mot ett mål men känt att du efter ett tag stannat i utvecklingen? Det kan bero på att du inte har utnyttjat kraften i ditt viktigaste träningsredskap - maten.

  Rätt sammansatt mat kan vara din starkaste allierade i träningen, och kan göra ett bra träningsupplägg fantastiskt. Forskningen i idrottsnutrition har på senare år tagit flera kliv framåt i frågan om hur man kan använda kosten för att få bättre resultat i träningen. Det här är en bok som ger dig djupgående förståelse kring hur träningen och maten samverkar och påverkar din kropp, samtidigt som den är en praktisk guide till hur du kan äta för att nå just dina mål effektivare och snabbare. Här finns också tips som gör att du själv kan laborera med upplägget för att passa dig och din vardag ännu bättre. Och självklart recept för dagens alla mål!

  Läs mer

  6 SKÄL TILL VARFÖR DU SKALL GÅ PÅ HÅLLBART FÖRETAGANDE & LEDARSKAP 2020

  • Lyssna på och lär av marknadens mest efterfrågade föreläsare
  • Få tips och idéer om hur andra företag/organisationer framgångsrikt arbetar med hållbart företagande och ledarskap
  • Ta del av internationella trender
  • Få input till det egna företagets/organisationens strategiarbete
  • Knyt viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor
  • Träffa kunniga leverantörer i utställningsytan

   Boknings- och betalningsvillkor. Din bokning är bindande. Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Du kan själv ändra namn och uppgifter genom att ”Uppdatera” din biljett. 

   Våra betalningsvillkor är 30 dagar netto och vi fakturerar normalt, genom att skicka en PDF-faktura till angiven e-postadress, inom 5 arbetsdagar. Vid betalning efter förfallodag utgår dröjsmålsränta med 10%.

   Få rabatt på boende. Via Clarion Hotel Sign erbjuder vi dig som deltagare på konferensen Hållbart Företagande & Ledarskap 2020 rabatt på ditt beoende. Klicka här för att boka rabatterat erbjudande.

   Anmäl dig

   We connect Business Executives!